Aklavya

Att spela spel är inte bara underhållande utan även lärorikt. Tänker du tillbaka till grundskolan kommer du säkert ihåg att du vid ett flertal tillfällen spelade spel. Detta var inte enbart för att din lärare var snäll och ville att du skulle ha roligt, utan tanken var att du samtidigt skulle lära dig något.Redan vid tidig ålder presenteras barn för olika spel i form av till exempel pussel, memoryspel och ord- siffer- och bokstavsspel. Tanken är att redan då, när barnen är som mest öppna för kunskap, skapa en bas för kommande år. Det är även ett sätt att öva upp flertalet färdigheter, exempelvis motoriken.Du kan spela gratisspel på internet på olika sidor som exempelvis på agame.com.

Pussel

Pussel är ett utmärkt spel att använda i utbildningssyfte och passar både små och lite större barn. När det kommer till pussel tänker nog de allra flesta på de fin- och grovmotoriska färdigheter som det ger de mindre barnen när de försöker passa ihop pusselbitarna på rätt ställe eller med varandra.Faktum är att de bidrar till mycket mer än så! Pussel övar även upp den språkliga förmågan genom att den vuxna talar om för barnet vad bitarna föreställer. Det arbetas också med de kognitiva färdigheterna då barnet ställs inför problemlösande. Även självkänslan förbättras då barnet lyckas lösa ett pussel helt själv från början till slut.

Spel med historiska temat

För de äldre barnen kan spel användas för att lära sig om olika historiska händelser. Ett exempel på detta är brädspelet och tillika datorspelet Svea Rike som behandlar Sveriges historia under 300 år, från tidiga Vasatiden under 1500-talet till frihetstiden på 1700-talet. Detta är ett spel som har använts i skolor runt om i Sverige.Att använda sig av spel i utbildningssyfte är något positivt. Alla elever har inte samma förutsättningar och alla lär sig på olika sätt. För de som lider av läs- och skrivsvårigheter, eller av någon annan anledning inte kan ta till sig information på traditionellt sätt, är spel ett perfekt alternativ till skolböckerna.