Sudoku

Sudoku är ett sifferpussel från Frankrike som blev populärt då ett av landets medier under 1890-talet publicerade en variant i tidningen. Det moderna Sudokut kommer från USA och publicerades i slutet av 1970-talet men det var först år 1984 som spelet fick sitt nuvarande namn i Japan. Trots att spelet funnits ett bra tag så kom det först till Sverige i juni år 2005 då Svenska dagbladet var först med att publicera det i sin tidning.

Spelet Sudoku är vanligtvis tryckt på ett papper och består av ett rutnät med nio mindre rutor placerade i nio större rutor. Alltså i varje stor ruta så finns det nio mindre rutor. Spelet går ut på att du skall skriva in en siffra mellan ett till nio i alla rutor så att varje vågrät rad över hela spelet får en siffra mellan ett till nio, en specifik siffra får bara förekomma en gång i raden. På samma sätt gäller att en lodrätt rad även denna skall innehålla siffrorna ett till nio, men bara en gång per siffra. För att göra spelet ytterligare lite avancerat så finns också regeln med att siffrorna ett till nio även måste ingå i varje stor ruta i spelet. Låter det svårt? Ja, hade inte speldesignaren redan angett ett antal siffror så hade det varit väldigt svårt men alla spel börjar med ett visst antal angivna siffror och då blir det betydligt enklare. Hur många siffror som är förifyllda varierar mycket men desto fler siffror som är angivna desto enklare blir spelet att lösa.

Några tips till hur du löser ett Sudoku är svårt att ge, mycket handlar om att laborera fram och tillbaka med siffrorna för att få dem matcha in. Sudoku är ett spel som lämpar sig något bättre för vuxna då spelet kräver uthållighet och koncentration men alla kan dock lösa ett Sudoku om en bara ger det tillräckligt med tid.